Πρόγραμμα Υποτροφιών «France Excellence Europa»- Αιτήσεις έως 29/03/2024

Το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας προσφέρει το πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa, που επιτρέπει σε φοιτητές και φοιτήτριες από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε γαλλικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν: υπηκοότητα σε χώρα της ΕΕ, ηλικία 18-26 ετών, αποδοχή σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, και άλλα. Οι τομείς σπουδών περιλαμβάνουν τον πολιτισμό και την κληρονομιά, την εκπαίδευση, τις πολιτικές και νομικές επιστήμες, την υγεία, το περιβάλλον και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Εάν σε ενδιαφέρει κάνε την αίτησή σου έως 29/03/2024.