Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής- Αιτήσεις έως 15/03/2024

Η HELLENiQ ENERGY προσφέρει 12 υποτροφίες ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου». Οι αιτήσεις για τον 6ο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 15 Μαρτίου 2024. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σχεδιασμού διυλιστηρίων, εφοδιαστικής αλυσίδας και εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής, με στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας στον τομέα της ενέργειας.