Διεθνής διαγωνισμός εικονικής δίκης Foreign Direct Investment International Arbitration Moot- Αιτήσεις έως 15/03/2024

Ο διαγωνισμός Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot) αποτελεί μια προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών και επικεντρώνεται στο διεθνές δίκαιο προστασίας αλλοδαπών επενδύσεων. Φοιτητές και φοιτήτριες της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, υποβάλλοντας το πλήρες τους βιογραφικό σημείωμα έως τις 15 Μαρτίου 2024. Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας θα πραγματοποιηθεί την1 Νοεμβρίου 2024 στο Βερολίνο. Για περισσότερες πληροφορίες και την υπόθεση του φετινού διαγωνισμού, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού FDI Moot.