Υποτροφίες Rhetor για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η Rhetor Law Firm ανακοινώνει την προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε απόφοιτους Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με υψηλό βαθμό που έχουν επιτύχει σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Οι υπότροφοι έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια δυναμική καριέρα στα γραφεία της Rhetor στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα έως τις 10 Νοεμβρίου.