Υποτροφίες αξίας 6.000€ για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Η SPACE HELLAS προσφέρει 2 υποτροφίες «Δημήτρης Μανωλόπουλος» με συνολικό ποσό 6.000€ για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες προορίζονται για αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας που θέλουν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα τεχνολογιών πληροφορικής, κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα & την οικονομική κατάσταση. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2023!