Υποτροφία Φιλολογικού Τμήματος: Ανακοίνωση Διαγωνισμού 2023

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για χορήγηση υποτροφίας σε πρωτοετή φοιτητή του Φιλολογικού Τμήματος του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Η υποτροφία, ύψους 300 ευρώ μηνιαίως, παρέχεται για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πρωτοετείς, με απολυτήριο Λυκείου “Λίαν Καλώς”. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά και Νεοελληνική Ιστορία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13 Νοεμβρίου 2023. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από την επαρχία Μιραμπέλλου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από ευρύτερες περιοχές της Κρήτης ή της Ελλάδας