Φοιτητικός Διαγωνισμός: Μάθε για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο 8ος Φοιτητικός Διαγωνισμός “Νίκος Αναλυτής” είναι εδώ! Το CSR-HELLAS διοργανώνει τον διαγωνισμό για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικά πανεπιστήμια. Το θέμα είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με εστίαση στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης #17. Οι ομάδες φοιτητών πρέπει να αναλύσουν ένα από τα ουσιώδη θέματα και να υποβάλουν λύσεις. Οι νικητές θα λάβουν ΤΟΠ έπαθλα, συμπεριλαμβανομένου ενός εκπαιδευτικού ταξιδιού στις Βρυξέλλες και άλλων ευκαιριών. Κάνε την αίτησή σου έως την Κυριακή 19 Νοεμβρίου!