Άνοιξαν οι Αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Οικονομικής και Πολιτικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Οικονομική και Πολιτική” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση στους τομείς της Δημόσιας Οικονομικής και Πολιτικής με ευρεία αναγνώριση και δυνατότητες συνέχισης σε διδακτορικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2023.