Θέσεις πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Αιτήσεις έως 17/06/2024

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 17/06/2024. Η πρακτική θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη και η περίοδος είναι από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025, με μηνιαίο μισθό 1.542,11€.