Μεταπτυχιακό: «Ηγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» από το ΠΑΔΑ- Αιτήσεις έως 20/06/2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία” προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνεις ηγέτης στον τομέα της υγείας. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία, θα ανακαλύψεις πώς η ηγεσία επηρεάζει την ποιότητα ζωής και πώς μπορείς να αναπτύξεις στρατηγικές για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σου στον τομέα αυτό. Ανήκεις σε εκείνους που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη υγείας; Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την ιδανική ευκαιρία.