Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- Έναρξη 22/04/2024

Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ προσφέρει μία σειρά ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων υψηλής ποιότητας μέσω της πλατφόρμας MOOCs. Επιστήμονες και καθηγητές της Ιατρικής και συναφών επιστημών παρουσιάζουν μαθήματα όπως “Εισαγωγή στην Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, με δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης. Η πλατφόρμα openEDX είναι εύκολη στη χρήση και αναπτύσσεται σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα όπως το M.I.T. και το Harvard.