15ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών- 19-21/04/2024

Το 15ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ) θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, από τις 19 έως τις 21 Απριλίου 2024, υπό την αιγίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για την ενημέρωση φοιτητών από όλα τα τμήματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και άλλων πολυτεχνικών σχολών, σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, workshops, επαφή με εκπροσώπους εταιρειών και διάφορους διαγωνισμούς.