Ερευνητικό Κέντρο ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: Θέσεις εργασίας- Κάνε αίτηση έως 28/02/2024

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει υπηρεσίες Διαστήματος, Παρατήρησης Γης και Γεωπληροφορικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δέχεται αιτήσεις για διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, διαχείρισης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας.