Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Νέα σειρά σεμιναρίων

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (KEAE) ανακοινώνει τη νέα σειρά σεμιναρίων με τίτλο “Πέμπτες στο ΚΕΑΕ”, που ξεκινά από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2024. Τα σεμινάρια προσφέρουν έναν φιλόξενο χώρο για τον επιστημονικό διάλογο στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, επιτρέποντας σε ερευνητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να συζητήσουν ερωτήματα και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη, είτε δια ζώσης, είτε υβριδικά. Η σειρά σεμιναρίων περιλαμβάνει ποικίλους ομιλητές και θέματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών ενδιαφερόντων.