Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»:Στήριξη ερευνητών- Διάφορες προθεσμίες αιτήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Το πρόγραμμα θα προσφέρει πάνω από 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη ερευνητών από όλο τον κόσμο, καλύπτοντας όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και όλους τους κλάδους. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αναμένεται να ανοίξουν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου προγράμματος εργασίας Horizon Europe 2023-2025.