Δωρεάν εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Λόμπινγκ Πολιτών και Αλλαγή Πολιτικής στην Ευρώπη 2024”- Αιτήσεις έως 29/02/2024

Για δεύτερη χρονιά, διεξάγεται επιστημονική χαρτογράφηση του πολιτικού lobbying σε νέα θεματική, συνοδευόμενη από πρακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα από αυτά είναι το μάθημα “Πολιτικό Λόμπινγκ και Υψηλή Τεχνολογία”, που συνδυάζει πολλές επιστημονικές περιοχές. Όσα άτομα ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους έως τις 29/02/2024, με έναρξη των μαθημάτων στις 08/03/2024.