Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Bayes Business School- Αιτήσεις έως 28/05/2024

Η Stelios Philanthropic Foundation, προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους της χρηματοοικονομικής και της επιχειρηματικότητας στο Bayes Business School του City University του Λονδίνου. Ο οργανισμός διαθέτει συνολικά τέσσερις υποτροφίες, η κάθε μία αξίας £20,000. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαμένουν στην ευρωπαϊκή ένωση και να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο και οικονομική ανάγκη για συνέχιση σπουδών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Μαΐου 2024.