Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αιτήσεις έως 30/04/2024

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου ανακοινώνει το 12ο Πρόγραμμα Υποτροφιών. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση για την υποστήριξη νέων επιστημόνων και σπουδαστών που επιθυμούν να επικεντρωθούν σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές με επίκεντρο την Κύπρο. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε απόφοιτους ελληνικών ή κυπριακών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8). Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.