Υποτροφία 7.000 € της Google Ευρώπης για άτομα με αναπηρία που σπουδάζουν- Αιτήσεις έως 23/04/2024

Η Google Ευρώπης προσφέρει υποτροφία για φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ενδιαφέρον για την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο στόχος είναι η κατάργηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και φοιτήτριες αυτοί και η ενθάρρυνσή τους να διαπρέψουν στις σπουδές τους. Οι υποτροφίες ανέρχονται σε 7.000 € και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 23 Απριλίου 2024.