Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας- Αιτήσεις έως 22/03/2024

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (STYFJ) αναζητά Advocacy Assistant για πρακτική άσκηση στις Βρυξέλλες. Η θέση διαρκεί 6 μήνες και προσφέρει αμοιβή 2.112,32€ μικτά/μήνα. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες πρέπει να έχουν πτυχίο σε σχετικό τομέα, έντονο ενδιαφέρον για πολιτική και θέματα που απασχολούν την νεολαία, γνώση θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άριστη γνώση αγγλικής. Κάνε την αίτησή σου έως τις 22/03/2024.