Πρόγραμμα υποτροφιών Academy Stavros Niarchos Foundation Fellowship- Αιτήσεις έως 15/05/2024

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε για το πρόγραμμα υποτροφιών “Stavros Niarchos Foundation Academy Fellowship” στο Chatham House στο Λονδίνο. Οι υποτροφίες αφορούν Έλληνες πολίτες και Έλληνες της διασποράς και παρέχουν τη δυνατότητα υβριδικού μοντέλου εργασίας σε ένα ερευνητικό έργο για 10 μήνες στο Λονδίνο. Η αμοιβή είναι £2,365 (€2760,37) το μήνα, και η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 15η Μαΐου 2024.