Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στη Europol- Διάφορες προθεσμίες αιτήσεων

Η Europol προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης, στηρίζοντας την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις σε διάφορους τομείς όπως την διαχείριση πληροφοριών και προϊόντων, το σχεδιασμό γραφικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εμπειρία σε μια πολυπολιτισμική ομάδα και να συνεισφέρεις στο έργο της Europol.