Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για έρευνα σε Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το Ίδρυμα Gerda Henkel προσφέρει προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για έρευνα στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Περιλαμβάνει υποτροφίες για ανεξάρτητους μελετητές μεταδιδακτορικού επιπέδου, χρηματοδότηση έρευνας, και επιχορήγηση ερευνητικών ομάδων σε θεματικές περιοχές όπως η Δημοκρατία με υποθεματικές “Democracy as Utopia, Experience an Threat” . Οι αιτήσεις αξιολογούνται περιοδικά, και η προθεσμία υποβολής για την πρώτη φάση είναι ο Νοέμβριος του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι προτείνεται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους και να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα για επιπλέον πληροφορίες.