Ευκαιρία για Αριστούχους Μαθητές: Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών

Το Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου προσφέρει έξι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε αριστούχους μαθητές Δημοσίων Γενικών Λυκείων Πειραιά και Αιγιαλείας. Η χορήγηση βασίζεται στον βαθμό αποφοίτησης και προτιμάται ο υποψήφιος με το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30/11/2023 με απαραίτητα έγγραφα, και οι επιλαχόντες θα παρέχουν επιπλέον στοιχεία μετά την ανακήρυξή τους.