7 οικονομικά βοηθήματα για μεταπτυχιακές σπουδές στις οικονομικές ή κοινωνικές επιστήμες- Αιτήσεις έως 30/08/2024

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ανακοινώνει τη χορήγηση 7 οικονομικών βοηθημάτων, αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, για μεταπτυχιακές σπουδές στις οικονομικές ή κοινωνικές επιστήμες για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ, να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να μην διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2024, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.