Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration»- Αιτήσεις έως 14/07/2024

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA». Το πρόγραμμα προσφέρει διεπιστημονική εκπαίδευση, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτικές δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων, με έμφαση σε μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική και δημόσια διοίκηση. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ηγετικές και αναλυτικές δεξιότητες, εφοδιάζοντάς τους με τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα διατίθεται και εξ αποστάσεως. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουλίου 2024.