Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες» του ΕΚΠΑ- Αιτήσεις έως 30/06/2024

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, προσφέρει το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους και παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση και επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα της ναυτιλίας, της λιμενικής διαχείρισης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καταληκτική ημερομηνία για τη Β’ Περίοδο Εγγραφών είναι η 30η Ιουνίου 2024, ενώ η έναρξη μαθημάτων προβλέπεται για την 1η Οκτωβρίου 2024.