Εθελοντικό πρόγραμμα European Solidarity Corps στην Κύπρο!

Το πρόγραμμα «Agents of Change» καλεί νέους 18-30 ετών να συμμετάσχουν σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα κοινωνικής μουσικής στην Κύπρο, από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως την 31η Αυγούστου 2025. Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν συμφωνική μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών, προσφύγων και μειονεκτούντων. Οι συμμετέχοντες θα απολαμβάνουν πλήρη κάλυψη διαμονής, επιστροφή εισιτηρίων, διατροφή και μηνιαίο επίδομα. Στο τέλος, θα λάβουν το πιστοποιητικό Youthpass αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.