Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα- Αιτήσεις έως 16/06/2024

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “MBA Strategic Management and Competitiveness / Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα”. Το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Εάν σε ενδιαφέρει μπορείς να κάνεις την αίτησή σου έως τις 16 Ιουνίου 2024.