Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Αιτήσεις έως 22/05/2024

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσφέρει πρακτική άσκηση για νέους επιστήμονες σε πολλαπλά πεδία έρευνας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να είναι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή των χωρών που συνεισφέρουν οικονομικά στο πρόγραμμα. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 5 μήνες και είναι αμειβόμενη, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 22/05/2024. Περισσότερες πληροφορίες και οι διαθέσιμες θέσεις μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών.