Μεταπτυχιακό πρόγραμμα:Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία – Αιτήσεις έως 17/06/2024

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, εστιάζοντας σε σύγχρονα θέματα πολιτικής, στρατηγικής και οικονομίας. Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση σε προηγμένα θέματα των αμερικανικών σπουδών και επιδιώκει να εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.