Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς- Αιτήσεις έως 25/05/2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας. Με συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας, εφοδιάζει τους φοιτητές με τα εργαλεία για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε ενδιαφέρει; Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου μέχρι τις 25/05/2024.