Μεταπτυχιακό: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Αιτήσεις έως 31/05/2024

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές προσφέρει την ευκαιρία σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εμβαθύνουν σε θέματα διεθνών οικονομικών, ευρωπαϊκού δικαίου και επιχειρηματικής στρατηγικής. Μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και σεμινάρια, οι φοιτητές αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 31 Μαΐου 2024.