Πρόσκληση συμμετοχής στο Συμβούλιο Νεολαίας της EUSAIR- Αιτήσεις έως 27/05/2024

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής–Ιονίου (EUSAIR) καλεί νέες και νέους ηλικίας 18-29 ετών να υποβάλουν αίτηση για το Συμβούλιο Νεολαίας της EUSAIR. Το Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί τη νεολαία και συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας της EUSAIR. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27 Μαΐου 2024.