Μεταπτυχιακό: Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες – Αιτήσεις έως 15/02/2024

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνουν το 10ο Διϊδρυματικο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών.” Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε φοιτητές από διάφορα επιστημονικά πεδία, εστιάζοντας σε βιο-ιατρικές και μοριακές επιστήμες. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν κριτήρια όπως ο γενικός βαθμός πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία, η επίδοση στη διπλωματική εργασία και η γνώση ξένων γλωσσών. Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα, και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως 15 Φεβρουαρίου 2024.