Πρακτική άσκηση στo Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης στον τομέα Επικοινωνίας και Δημιουργίας Περιεχομένου στην Αθήνα. Με αποστολή να υποστηρίζει την ελληνική κοινωνία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της υγείας, το Ίδρυμα Ωνάση είναι ένα από τα πιο δυναμικά και καινοτόμα ιδρύματα παγκοσμίως. Οι θέσεις περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση στα εξής πεδία: Creative Studio και Social Media. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, δες παρακάτω.