Μεταπτυχιακές Σπουδές: Δίκαιο και Πληροφορική

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοίνωσαν την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκαιο και Πληροφορική”. Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2023. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα με συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους διαφόρων επιστημονικών κατευθύνσεων.