Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Τουρισμού & Πολιτισμού- Αιτήσεις έως 12/02/2024

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσκαλεί υποψήφιους για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ‘Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού’ 2023-2024. Έχε στο νου σου, πως οι σπουδές περιλαμβάνουν 8 μαθήματα, σεμινάρια, και μεταπτυχιακή εργασία. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε διάφορα κριτήρια, και το συνολικό κόστος είναι €3.200. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2024.