Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκπαιδευόμενων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών- Αιτήσεις έως 06/06/2024

Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης προκηρύσσουν διαγωνισμό για την πρόσληψη 350 δικαστικών υπαλλήλων κλάδου Γραμματέων. Οι θέσεις κατανέμονται σε κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι τις 6 Ιουνίου 2024. Η πρακτική άσκηση ξεκινά αρχές Ιουλίου και διαρκεί έξι μήνες.