Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)- Αιτήσεις έως 28/06/2024

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), με έδρα τη Λισαβόνα, προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 31 Αυγούστου 2025. Οι θέσεις αφορούν διάφορους κλάδους όπως Executive Office, Sustainability, Safety & Security και άλλους. Η αμοιβή είναι 1,330.08€ τον μήνα. Σε ενδιαφέρει; Κάνε αίτηση μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024.