Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας- Αιτήσεις έως 30/05/2024

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) προσφέρει ετήσιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για αποφοιτήσαντες πτυχιούχους. Η πρακτική, με αμοιβή 1.363,26€/μήνα, ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και σου δίνει την ευκαιρία να εργαστείς σε ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό περιβάλλον. Οι θέσεις αφορούν τομείς όπως, Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Space), Διαχείριση Αμυντικών Τεχνολογιών και Διαχείριση Γνώσης και Πληροφορίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαΐου 2024. Δες τις λεπτομέρειες.