29ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)- Αιτήσεις έως 07/06/2024

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 29ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική για την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025. Το πρόγραμμα, που θα διεξαχθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρία, φροντιστήρια και πρακτική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 20/05/2024 έως 07/06/2024.