Αμειβόμενη Πρακτική στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Αιτήσεις έως 15/04/2024

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 3-5 μηνών. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 1/2 έως 15/4 ή από 1/7 έως 15/9. Οι επιλεγμένοι λαμβάνουν αμοιβή 1493 €/μήνα, και υπάρχει συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίου. Απαιτείται άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ένωσης και καλή γνώση μιας ακόμη γλώσσας.