Πρακτική άσκηση για φοιτητές στο CERN- Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών- Αιτήσεις έως 29/07/24

Το CERN δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση από φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σε ποικίλους τομείς, όπως φυσική, μηχανική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομικές επιστήμες. Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα όπως το Technical Student Programme διάρκειας 4-12 μηνών για φοιτητές τεχνικών κλάδων με προθεσμία αιτήσεων επίσης έως 29 Ιουλίου 2024 και το Administrative Student Programme διάρκειας 2-12 μηνών για φοιτητές διοίκησης με προθεσμία αιτήσεων έως 29 Ιουλίου 2024.