Μεταπτυχιακό «Πληροφορική και Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής- Αιτήσεις έως 30/06/2024

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει το ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές». Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, απευθύνεται σε πτυχιούχους εκτός Πληροφορικής και κοστίζει 2.100€. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου 2024.