Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση- Αιτήσεις έως 20/05/2024

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει ετήσια πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου, προσφέροντας τους μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν τη λειτουργία του EMA εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, να έχουν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου, καλή γνώση αγγλικής και άλλων γλωσσών της ΕΕ. Η διάρκεια είναι 10 μήνες και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Μαΐου 2024. Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ, με μηνιαίο επίδομα €1,858.31.