Έμμισθη πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA)- Αιτήσεις έως 29/04/2024

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε νέους επαγγελματίες με υψηλά προσόντα που θέλουν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε αυτόν τον τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου και υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών, με επίπεδο B2 στα αγγλικά. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 12 μήνες και η αμοιβή ανέρχεται σε €1,463 τον μήνα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2024.