Ανταλλαγές και Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας: Πρόγραμμα προώθησης

Το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο συμφωνίας με την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών, με σκοπό την προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας της Ελλάδας με την Γερμανία. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τι λες;