GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF THE SERVICES OF

www.CollegeLink.gr & www.mprostagiatinpaideia.gr

Μέσω του διαδικτυακού τόπου www.mprostagiatinpaideia.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «COLLEGELINK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οδός Σπύρου Πάτση αρ. 62, με Α.Φ.Μ. 800724735 και Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών (εφεξής η «CollegeLink») σας δίνεται η δυνατότητα, ως αριστούχοι βραβευθέντες στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank») «ΜΠΡΟΣΤΑ για την Παιδεία» να δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας CollegeLink (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα ή στην Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την CollegeLink σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 και την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, η Eurobank δεν ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου/ τη λειτουργία αυτού και δεν προβαίνει σε ουδεμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών αυτού. Κατά συνέπεια η Eurobank δεν έχει ουδεμία σχετική ευθύνη. Πριν χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο, διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους που διέπουν τη χρήση του, καθώς και την ανωτέρω Ενημέρωση.

Ορισμοί

Με τη χρήση α’ πληθυντικού προσώπου εννοείται η «CollegeLink», η οποία διαχειρίζεται τον Διαδικτυακό Τόπο και στην οποία ανήκει η πλατφόρμα CollegeLink μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
Με τη χρήση β’ πληθυντικού προσώπου εννοούνται οι επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου οι οποίοι έχουν προσκληθεί να κάνουν εγγραφή στον Διαδικτυακό Τόπο και να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες ως αριστούχοι βραβευθέντες του ως άνω προγράμματος της Eurobank.
Μέσω του Διαδικτυακού Τόπου παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού και πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Η εν λόγω πλατφόρμα διέπεται από διαφορετικούς όρους χρήσης από τους παρόντες στους οποίους συστήνουμε να ανατρέξετε.
Ως Όροι εννοούνται οι όροι χρήσης που ακολουθούν.

Η ισχύς των Όρων

Οι Όροι ρυθμίζουν τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς.
Εφόσον χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο.
Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Τροποποίηση των Όρων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο.
Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον Διαδικτυακό Τόπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο , ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο. Η συμμετοχή σας στις τυχόν περιοχές αλληλεπίδρασης του Διαδικτυακού Τόπου συνεπάγεται ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιείτε σε αυτές τις περιοχές.
Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό, και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.
Οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο. Οφείλετε να διατηρείτε και επιμελώς να ενημερώνετε τα στοιχεία σας ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Επίσης ευθύνεστε αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα και η CollegeLink δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκύψει όπως λ.χ. από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση του λογαριασμού σας από τρίτους.
Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται και περιπτώσεων εμπλοκής μας σε αντιδικίες, περιπτώσεων στις οποίες θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε πρόστιμα ή να καταβάλουμε αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτη, με δικαίωμά μας να κινηθούμε αναγωγικά εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης

O Διαδικτυακός Τόπος σάς παρέχεται ως έχει. Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η CollegeLink δεν εγγυάται και συνεπώς δεν ευθύνεται για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό του.
Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου και τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν. Αποδέχεστε ότι δικαιούμαστε να τροποποιούμε ή/και να διακόπτουμε, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του μπορεί να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών / χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής μας ή οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν ή την αδυναμία πρόσβασής σας σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση διακοπή των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του.
Οι πληροφορίες αυτές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σάς παρέχουμε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση. Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο.
Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Διαδικτυακού Τόπου, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική. Αναβαθμίζουμε τα συστήματα προστασίας μας και διαθέτουμε αντιιϊκά προγράμματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Διαδικτυακό Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Το όνομα χώρου (domain name) www.mprostagiatinpaideia.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στο μητρώο ονομάτων χώρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «ΜΠΡΟΣΤΑ για την Παιδεία» είναι νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Eurobank και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Ομοίως προστατεύονται η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Eurobank και της CollegeLink που χρησιμοποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο (εξαιρούνται τα τυχόν προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων μερών, ως κατωτέρω αναφέρεται), καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και το υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές προϊόντων-υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό και τα οποία αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποσπάσματα από το περιεχόμενο στον Διαδικτυακό Τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, αυστηρά και μόνο για την προσωπική σας ενημέρωση και χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω σας παραχωρείται με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή:
αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο.
Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.
Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων, απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με τον Διαδικτυακό Τόπο οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται μέσω e-mail στο info@collegelink.gr.