Στρογγυλή τράπεζα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας- 06/04/2024

Το πρόγραμμα “How to treat your patient: Συνηγορία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας” διοργανώνει το Gender Based Violence Roundtable, με στόχο την ανάδειξη και την αύξηση του φαινομένου της έμφυλης βίας στην Ελλάδα και τη δημιουργία προτάσεων για την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου στο αμφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης” του ΕΚΠΑ και θα περιλαμβάνει εποικοδομητική συζήτηση με διάφορους φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με την καταπολέμηση του φαινομένου. Η συμμετοχή είναι δυνατή είτε από το αμφιθέατρο είτε διαδικτυακά μέσω Zoom.